Vælg en side

Viden

Politisk og administrativ ledelse

Udøver politikerne i danske kommuner ledelse, eller overlades ledelsen til topembedsmændene?

Hvilken rolle spiller politikernes og de administrative lederes personlighed for deres ledelsesadfærd?

Hvad betyder samspillet mellem politikerne og kommunens administrative ledere?

Den politiske personlighed

Hvem er de mest politisk engagerede vælgere?

Hvilke personlighedstræk har blå og røde vælgere?

Hvilke personlighedstræk har populære politikere?

Hvad betyder personligheden for politikeres adfærd?

Hør Asbjørn Sonne i Slotsholmen på P1

Demokrati, magt og politik i Danmark

Hvad kendetegner den offentlige sektor og det politiske system i Danmark?

Hvilken rolle spiller vælgerne, medier, organisationer, politiske partier, regioner og kommuner i det danske politiske system?

Lærebog til samfundsfag i gymnasiet

Tilsyn på socialområdet

Hvorfor er der særlige tilsyn på social- og ældreområdet, når der ikke er det på andre velfærdsområder?

Hvilken ”tilsynsstil” er  bedst? Dialog eller kontrol?

Kan tilsyn sikre en bedre kvalitet i pleje og omsorg af ældre og udsatte borgere?

De store kommissioner

Det er svært at gennemføre store, upopulære reformer. Processen er fyldt med forhindringer og benspænd. 

Kan regeringen styre processen?

Hvilken rolle spiller kommissioner og udvalg?

Jobcentre – ledige i jobs

Kommunernes jobcentre skal hjælpe de ledige i jobs. Men hvilke incitamenter står kommunerne over for?

Er kommunerne store nok til at løfte opgaven?

Forsikring mod arbejdsløshed

Arbejdsløse skal have et incitament til at søge arbejde, men de skal også sikres økonomisk, når de ikke kan få et job.

Hvilke hensyn vejer tungest?

Hvordan sikrer man balancen?

Lobbyister i politik

Politikerne på Christiansborg vedtager lovene.

Men hvem lytter politikere og embedsmænd til, når lovene skrives?

Hvornår og hvordan kan organiserede interesser få indflydelse på lovgivningen?

Interesseorganisationer

Organisationerne var helt inde i det politiske maskinrum i det 20. århundrede. Men i 1980’erne ændrede det sig.

Hvordan sikrer organisationerne sig indflydelse, når Slotsholmen ikke længere inviterer dem?

På hvilke områder er organisationerne stadig med, når der træffes store politiske beslutninger?