Vælg en side

Asbjørn Sonne

Professor i statskundskab med stor forskningsbaseret viden

Asbjørn Sonne

Asbjørn Sonne er ejer af ASC og har som mangeårig professor i statskundskab stor forskningsbaseret viden om bl.a. social- og arbejdsmarkedspolitik, politisk holdningsdannelse, offentlig organisation og forvaltning, ledelse i politisk styrede organisationer og interessevaretagelse og lobbyisme.

ASC

Politikudvikling, offentlig ledelse, organisation

Afstanden mellem forskning og praktisk viden er kortere, end mange tror. Man skal vide noget om det generelle, systematiske og typiske for at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Viden er en forudsætning for at kunne undre sig kvalificeret og træffe sine egne valg.

Jeg har i mere end 20 år delt min viden med offentlige ledere, interesseorganisationer, myndigheder og studerende.

Kurser, oplæg og rådgivning bl.a. for:

 • Folketingets beskæftigelsesudvalg

 • Rigsrevisionen

 • Socialministeriet

 • Beskæftigelsesministeriet

 • Socialstyrelsen

 • Arbejdstilsynet

 • Regioner og kommuner

 • KL

 • LO, FTF, 3F, DJØF, DA

 • Novo Nordisk IT

 • Deloitte

Tænkemåde og perspektiv

Grundtanken i Asbjørn Sonne Consult er, at beslutningskraft og handlingskompetence forudsætter generel viden og konkret indsigt. Evidens og forskningsbaseret viden bidrager til at kvalificere policy, organisatoriske valg og forandrings- og ledelsesstrategier, men kan aldrig erstatte den konkrete erfaring, analyse og vurdering.

Både i politik og i offentlig ledelse hører man ofte, at man ønsker at træffe optimale beslutninger. Optimeringstanken er sjældent frugtbar. Både politik og offentlig ledelse handler om at træffe valg, som realiserer nogle værdier og målsætninger på bekostning af andre. Gode beslutninger, velovervejede strategier og effektiv ledelse er prioriteringer, hvor man også skal være bevidst om, hvad man nedprioriterer. Systematisk viden og analyse kan bidrage til at klargøre, hvad der er på spil.

Få mere viden

Politisk og administrativ ledelse

Udøver politikerne i danske kommuner ledelse, eller overlades ledelsen til topembedsmændene?

Hvilken rolle spiller politikernes og de administrative lederes personlighed for deres ledelsesadfærd?

Hvad betyder samspillet mellem politikerne og kommunens administrative ledere?

Den politiske personlighed

Hvem er de mest politisk engagerede vælgere?

Hvilke personlighedstræk har blå og røde vælgere?

Hvilke personlighedstræk har populære politikere?

Hvad betyder personligheden for politikeres adfærd?

Hør Asbjørn Sonne i Slotsholmen på P1

Demokrati, magt og politik i Danmark

Hvad kendetegner den offentlige sektor og det politiske system i Danmark?

Hvilken rolle spiller vælgerne, medier, organisationer, politiske partier, regioner og kommuner i det danske politiske system?

Lærebog til samfundsfag i gymnasiet

Artikler

Lyd og billeder

Kontakt Asbjørn Sonne

CVR 25 01 06 20

Telefon +45 2172 5413

Mail asbjoern.sonne.noergaard@gmail.com